OUTLET
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

 Regulamin Sklepu

§1 Definicje

Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej

"Towar"-produkty pełnowartościowe oferowane przez sklep internetowy.

 

§2 Strony Transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym kabinybartycka24.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

APM Solutions Maciej Pawlusiewicz
ul.Jugosłowiańska 15 m.175
03-984 Warszawa

NIP: 8212084891 REGON: 141642002

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:  https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=ce55d9eb-0530-42fd-bb33-d5eb71ff0a6e&fbclid=IwAR20HKk2wr2q6okGH_0l4QO7uXZvXbWJsC9XxEM53o95lYQsB1o5Ap8j4p0

KONTO BANKOWE: 83 1160 2202 0000 0004 9108 4896

 

§3 Oferta Sklepu 

1. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie wyrażone są? w polskiej walucie i zawierają podatek VAT.

2. Towary są fabrycznie nowe, posiadają oryginalne opakowania i gwarancje producentów.

3. Do każdego zakupu dołączany jest dowód sprzedaży: faktura VAT lub paragon

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania akcji promocyjnych lub ich odwołania.

5. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Zawartość sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego.

7. Wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§4 Zamówienia i realizacja

1. Do zakupów w sklepie internetowym wystarczający jest:

- dostęp do Internetu

- posiadanie adresu e-mail

- standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa

 

2. Zamówienia należy składać w języku polskim , korzystając z systemu sprzedaży sklepu (dodaj do koszyka) bądź też mailem sklep@kabinybartycka24.pl  , przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

 

3. Do ceny towaru należy doliczyć koszt dostawy ( z wykluczeniem odbioru osobistego w sklepie)

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem sklep@kabinybartycka24.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

4. Przyjmujemy płatności kartami płatniczymi oraz kredytowymi.

5. Klient składając zamówienie przyjmuje ofertę sklepu i akceptuje regulamin, a sklep niezwłocznie potwierdza przyjęcie zamówienia.

6. Podane przy produktach terminy dostępności są szacunkowymi, pracownik sklepu przy każdym

zamówieniu indywidualnie potwierdzi termin realizacji.

7. Przy towarach sprowadzanych na indywidualne zamówienie pobieramy zadatek w wysokości 30 %

wartości zamówienia.

8. Formy płatności :

- gotówka przy odbiorze osobistym .

- przelew na konto przed dostawą towaru.

 

Dane kontaktowe:

APM Solutions Maciej Pawlusiewicz
ul. Bartycka 24/26 paw.159

00-716 Warszawa
e-mail: sklep@kabinybartycka24.pl telefon: 22 559-11-59 , 881-215-282

KONTO BANKOWE: 83 1160 2202 0000 0004 9108 4896

 

§5 Zwroty

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu otrzymania zamówionego produktu.

3. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko,

4. Zwracany towar nie może być uszkodzony, nosić śladów użytkowania, oraz posiadać oryginalne opakowanie producenta.

5. Do zwrotu konieczne jest wypełnienie formularza zwrotu dostępnego na stronie www.kabinybartycka24.pl i odesłanie wraz z dowodem sprzedaży na adres sklepu.

pobierz formularz

6. W przypadku otrzymania faktury VAT Nabywca zobowiązany jest odesłać listem poleconym podpisaną przez siebie kopie korekty faktury.

Dokument jest niezbędny do otrzymania zwrotu należności.

7. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot należności nastąpi przelewem bankowym w ciągu 10 dni roboczych.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli produkty na indywidualne zamówienie stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§6 Reklamacje

Wadę towaru należy zgłosić mailem na adres sklepu sklep@kabinybartycka24.pl

Informacja powinna zawierać następujące dane:

Imię i Nazwisko Nabywcy, adres , nr. telefonu kontaktowego, datę zakupu ,rodzaj i numer dokumentu sprzedaży , opis wady.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia , zgodnie z procedurami stosowanymi w polskim prawie.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy zostanie naprawiony , lub wymieniony na inny pełnowartościowy , a jeśli nie będzie to możliwe ( z powodu braku na magazynie lub u dostawcy ) Nabywca otrzyma zwrot należności na podane konto.

 

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

„Sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. W tym celu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazują dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o. która w ich imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”

§8 Postanowienia końcowe

1. Klient składając zamówienie w sklepie kabinybartycka24.pl  akceptuje zamieszczony w nim  regulamin.

2. Z?adne z postanowien? niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

3. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci be?da? powiadomieni droga? elektroniczna? (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejs?ciem w z?ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze doste?pna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://kabinybartycka24.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamo?wienia oraz w całym okresie opieki posprzedaz?owej Kupującego obowia?zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamo?wienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie? odpowiednie obowia?zuja?ce przepisy prawa.

Informacje kontaktowe

APM Solutions Maciej Pawlusiewicz 
ul. Bartycka 24/26 
Pawilon 159, 00-716 Warszawa
telefony:
22 559-11-59 | 881-215-282
godziny otwarcia:
pon-pt: 09.30-18.30
sob.: 10.00-15.00