d_13686077897331_MOA_1000[W]_-_Grzalka_elektryczna_(Zlota)_2